Uppdateringar, ändringar och tillägg
 

Länkar: Genealogi ..Släktträd ..Folkes krönika..Folkes släktträd ..Esters krönika ..Esters släktträd.. Esters släktträd (Excelfil)....... Folke&Ester (Excelfil) ...Ättlingar till Mattias Lundqvist omkr l760... Ättlingar till Rasmus Feuk och Johanna Persdotter......... Övriga ättlingar till Rasmus Feuk.... Ättlingar till Rasmus Persson Broberg ......Ättlingar till Jöns Sjöholm.. Appendix ..Limhamn... Limhamnsminnen... 1900-tal ...Namn... Källor ...Anlista...Rim...Uppdatering... Violiner... Hälsosidan...Baksidan...Klimatstörningar... Bildgalleri ...Bloggar...Flyttade bloggar... Tester... Mobiltelefoni.... Almanackan... Twitter ......Rub1Rub2Rub3..Bilder

Från det att webplatsen http://goto.glocalnet.net/rolfrasmusson
introducerades i mars 2008 har innehållet ändrats i avsevärd grad. Nya uppgifter har tillkommit och felaktiga uppgifter har raderats.
Från 2009 till januari 2011 var hemsidans adress http://rolfrasmusson.zoomin.se
Från 15 januari blir hemsidans adress  http://rolfrasmusson.se
Min avsikt är att från och med augusti 2008 löpande redovisa revideringar som gjorts på sidor som tillhör denna webbplats (Bagatellartade ändringar som rättning av stavfel och omformuleringar redovisas dock inte). 
Nedanstående förändringar har utförts:
Obs! Senaste datum står överst!
 
11 10 12       Esters släktträd har utökats väsentligt och i och med att vi har hamnat i de europeiska furstehusen blir släktforskningsaspekten dominerad av ren historisk forskning som jag måste överlåta till historikerna. Jag kommer framdeles att i min Facebooksidas logg göra noteringar om nya händelser på min hemsida.

11 01 15       Zoomin  skall upphöra om några veckor. Hemsidan håller på att flyttas till http://rolfrasmusson.se Det kommer att dröja ett tag innan den nya adressen fungerar helt. Alla länkar kommer inte att fungera under en övergångstid.

10 11 18       Släktträd 1 och Släktträd 2 har ändrat namn till Folkes släktträd och Esters släktträd och släktträden har omkonstruerats. Esters släktträd har utvidgats ända ner till vikingatid och vendeltid. Motsvarande namnändring har gjorts för Krönika 1 och Krönika 2

Klimatstörningar finns på http://rolfrasmusson.webs.com

10 10 22       På Folke Rasmussons sida har ytterligare sex personer från 1700- och 1800-talet hittats och på sjöholmsidan har ytterligare femton anor från 1500-talet ned till 1200-talet blivit funna. Introduktionssidan har försetts med notiser om Danmark, Norge och Jämtland under medeltiden och eftersom anor inom kungahus (prinsessan Magnhild av Isle of Man) har påträffats behöver introduktionssidan ändras ytterligare. Stoffet har omfördelats mellan sidorna och nya sidor har tillkommit. Antavlor och ättartavlor presenteras i släktträd för att bättre översikt ska erhållas. Namnen på vissa sidor har ändrats.
 
10 08 27       Tabellerna i Släktträd 1och Släktträd 2 har omarbetats så att endast fem generationer redovisas per tabell. Förklaring till rationell metod har införts i sidan Genealogi

10 06 18        Sidan Ättlingar till Rasmus Feuk  har  gjorts om helt på grund av fel som uppträtt på den tidigare sidan

10 05 18         Släktträd 2 och Esters anor : Föräldrar och farföräldrar till Kirstina Hansdotter (klockaren Lars Sandbergs hustru) funna (1600-tal)
10 05 13        Utökning av sidan Violiner m bilder för anskäftning och strängning mm
10 04 06         Ny blogg i klimatfrågan
10 03 28         Sidan Ättlingar till Rasmus Persson Broberghar tillkommit
10 02 02         Sidan Ättlingar till Rasmus Feukhar tillkommit
10 01 14         Utvidgning av sidan Släktträd 1  Avkomlingar från Feuk och Pehr Persson
09 12 24         Ytterligare sex anor till  Folke Rasmusson funna (tre äldre generationer Grönwall). Se
09 12 10         Två nya sidor,  Släktträd 1Släktträd 2, har skapats
09 10 27         En ny sida,Hälsosidan, har skapats
09 09 28         Jag har sammanställt innehållet i mina bloggar om Klimatstörningar på en ny sida med detta namn
09 08 05         Blogg: Växthuseffekten, en av anledningar till global uppvärmning
09 08 03         Blogg: Den globala uppvärmningen
09 03 15         Gallerierna Sjöholmarna och Övrigt har tillförts flera nya foton
09 02 25         Sidan Violiner är  klar att användas men filmavsnitt kommer att tillfogas efterhand. Under rubriken Fiol i Minnen har innehållet utökats senare delen har reviderats        
09 02 09         Musik är ändrad till Violiner som bättre motsvarar innehållet
09 02 07         Musik är påbörjad
09 02 06         Sidan http://goto.glocalnet.net/rolfrasmusson ligger tillsvidare kvar,  men eftersom innehållet på den platsen endast är fullt läsbart med Internet Explorer och Windows,  kommer jag inte att göra några uppdateringar, ändringar eller tillägg där. Excelfilen Folke&Ester är det enda som motiverar att sidan är kvar.
09 01 01         Allt utom Excelfilen Folke&Ester är nu överfört från http://goto.glocalnet.net/rolfrasmusson  till http://rolfrasmusson.zoomin.se  men innehållet är uppdelat på ett större antal sidor. Sidan Släktkrönika
har delats i två delar, Krönika 1 och Krönika 2.
Folkes anor finns i Krönika 1 och Esters anor finns i Krönika 2.
08 12 27         Eftersom hemsidan http://goto.glocalnet.net/rolfrasmusson inte kunde läsas med andra webbläsare än Internet Explorer har jag nu fört över den till http://rolfrasmusson.zoomin.se
Alla sidorna utan filen Folke&Ester finns nu på denna adress.
08 11 28          Jag har börjat att lägga in foton som är relaterade till Folke Rasmussons anhöriga och Ester Sjöholms anhöriga. Detta arbete kommer fortlöpande att pågå. Jag tar tacksamt emot foton som passar i dessa samlingar. Släktfotona är åtkomliga via länkar i Släktkrönikan
08 11 20          Inledande textdel på sidan Limhamn är utökad och omarbetad
08 11 13          Sidan Limhamn är utökad och omarbetad
08 10 31          Jag har hitintills inte funnit något som styrker spekulationerna om släktskap mellan Hans Nielsen Berg och Niels Simonsen Gram. Den senare är därför borttagen från släktträdet i Släktkrönikan
08 10 26          Avsnittet om Namn på platser i Limhamn är utökat och omarbetat
08 10 17          Foto av minnestavla i Grams Kyrka beträffande Niels Simonsen Gram i Appendix
08 10 16          Länk till min blog http://rolfrasmusson.blogspot.com har lagts in på introduktionssidan
08 10 15          Ytterligare ändringar och tillägg beträffande Hans Nielsen Berg och Niels Simonsen Gram i Släktkrönikan Appendix och Källor
08 10 04          Födelsedatum för Hans Nielsen Berg och Niels Simonsen Gram i Släktkrönikan har ändrats och nya uppgifter om honom har tillkommit.
I Appendix har tillägg gjorts beträffande Gram-släkten
08 10 03          De delarsom behandlar 1940-talet har överförts till Limhamn, som nu skildrar mitt 1900-tals första hälft. Delar har skrivits om och utökats. 1900-tal behandlar seklets andra hälft.
08 10 02          Tillägg till 1900-tal:   Den gode herden
08 10 01         Länken Musik fungerar inte eftersom sidan tillsvidare är borttagen för bearbetning.
08 09 25         Ändringar och tillägg har gjorts i delar av det som berör musikkåren i Limhamn
08 08 18         Borttagande av felaktiga uppgifter i släktkrönikan beträffande far och farfar till Hans Nielsen Berg