ÄTTLINGAR TILL RASMUS PERSSON BROBERG OCH ELNA BERTILSDOTTER

 

 

Genealogilänkar:

Introduktion  Genealogi Släktträd

Folkes krönika  Folkes släktträd

Esters krönika  Esters släktträd

Ättlingar till Mattias Lundqvist    Ättlingar till Jöns Sjöholm

Rasmus Feuk /Johanna Persdtr

Rasmus Feuks övriga ättlingar

Ättlingar till Rasmus Broberg

Appendix   Namn  Källor   

Ungefär vid 1600-talets mitt föddes Mårten Bertilsson På Wissmarlöv nr 5.

Mårtens son Bertil, född i Vaunasatorp i Svedala äktade Inger Hansdotter.

En av döttrarna till Bertil och Inger var Elna Bertilsdotter

Elna Bertilsdotter fick två barn i ett gifte med Lars Larsson på Hästhagehuset

 

Efter Lars död gifte sig Elna med Rasmus Persson Broberg.

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775 och Rasmus Persson Broberg 1696-1742

hade sönerna  Lars 1738-1801 och Pähr 1741-1756 

 

Efter Rasmus död gifte Elna om sig med Hans Hansson

Andra länkar:

Limhamn Limhamnsminnen

1900-tal 

Rim  Violiner

Hälsosidan  Baksidan

Klimatstörningar  Baksidan

Bloggar  Flyttade bloggar

Tester  Twitter

Almanackan

Gästbok

 

Personbeskrivningar och ett rikt bildmaterial finns i boken Släkten från Hindstorp i Börringe socken av Anita Nilsson, Klagshamn.

Från denna har ett flertal uppgifter i denna tabell hämtats.  http://glada-hornan.se/Kompl%20vers%20Fougt.pdf

(Ingift make/maka med kursiv stil)

....................................barn...................barnbarn..............barnbarns barn.........barnbarns barnbarn...Osv...

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Persson Broberg1696-1742

 

Elna Bertilsdotter 1707-1775

Dotter till Bertil Mårtensson (f i Vaunasatorp Svedala)

och Inger Hansdotter och barnbarn till Mårten Bertilsson i Wissmarlöf nr 5 som föddes omkr mitten av 1600-talet

 

Före äktenskapet med Rasmus var hon gift med Lars Larsson på Hästhagehuset. Efter Rasmus död gifte hon om sig med Hans Hansson

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rasmusson

1738-1801född i Börringe begravd i Lemmeströ.

Elna Persdotter1742-1799.Född  i Gärdslöv

begravd i Lemmeströ

Rasmus Larsson 1768-1846

 

1.Karna Jönsdotter 1770-1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

1.Karna Jönsdotter 1770-1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

1.Karna Jönsdotter 1770-1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

1.Karna Jönsdotter 1770-1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

1.Karna Jönsdotter 1770-1814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson 

f  1792         

 

 

 

 

 

 

Hanna Rasmusdotter 1794-1862

Måns Schönwell 1801-1869  husar

 

 

 

 

 

 

Kjersti Rasmusson 1795-1888

Nils Andersson 1801-1852 Stalldräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Rasmusson 1795-1888

Nils Andersson 1801-1852 Stalldräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjersti Rasmusson 1795-1888

Nils Andersson 1801-1852 Stalldräng

Peter Nilsson 1825-1843

 

 

 

 

 

Karna Nilsdotter

1829-1843

 

 

 

 

 

Elna Ljungberg1831-1892 gift 1853

Mauritz Johannesson 1825-1897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Ljungberg1831-1892 gift 1853

Mauritz Johannesson 1825-1897

Johanna Mauritsdotter

1854-1858 död i Lungsot

 

 

 

 

Nils Mauritsson

1856-1913 fiskare och torpare

Botillda Persdotter

1855-1921

 

Carolina Mauritzdotter

1858-?

Georg Bachke Köpenhamn

 

 

 

 

Johanna Mauritsdotter

1860-1933 gift 1891

Nils Lindström 1865-1914

snickaregesell

 

 

 

 

Maria Mauritsdotter 1863-1947

Mårten Andersson 1864-1942 betjänt, senare specerihandlare

Axel Elvin Maurits Andersson 1899-1946 gift 1936

Greta Ernestine Åkerberg

1901-1972

 

 

 

Cristina Mauritsdotter

1865-1928

Carl Georg Andersson 1868-1941

Lokomotiveldare, lokförman

Carl Maurits Albin 1888-1891

 

 

 

Nils Gustav Emil Andersson 1890-1945

Järnvägsarbetare gift 1914

1. Anna Nilsson 1882-1934

gift 1936

2.Alma Lindström 1901-?

Karl Gustav Georg Andersson 1914-1983 styrman gift 1944

Vera Compton 1923-1983

Denise Susan Andersson 1945

Jan Erik Johannisson 1939

 

Gulli Anna Andersson

 

 

Nils Mauritz Andersson

 

 

Elsa Birgitta Andersson

 

 

Per Gunnar Andersson

 

 

Ebba Maria Andersson1892-1982 Kassörska

Johan Gösta Konrad Pettersson statsskrivare 1889-1929

Birgitta Eveline Pettersson 1917-1980

Einar Nils Emanuel Söderman

 

 

Carl Sten Evert Pettersson f 1919

 

 

Emmy Carolina Emilia Andersson 1895-1975

Sölve Ragnar Per Ringberg 1896-1982

Lars Erik Ringberg f 1926

Landsfiskalsaspirant

 

 

Karl Åke Ringberg 1929-1998 Journalist

 

 

Ellen Karla Kristina

 

 

 

Carl Mauritz

 

 

 

Johan Petter Mauritsson1870-1960

Konduktör Stationsföreståndare

Anna Jenny Pålsson

1875-1953

Ebba Maria

 

 

 

Helga Paulina

 

 

 

Ebba Maria

 

 

 

Carl Maurits

 

 

 

Nils Emil

 

 

 

Arvid Eugen Mauritsson 1903-1989

Elna Vilhelmina Teresia Strömberg 1900-1986

Hans Arvid Strömberg f 1930

 

 

Ester Gunhild

 

 

 

Nils Hugo

 

 

 

Hilda Sofia 1872-1949

Magnus Pålsson Lindskog 1899-1950

Ragnild Elisabet Lindskog f 1900

Eivind Karlsen f 1885

 

 

 

Angnes Elvira

 

 

 

Anna Augusta

 

 

 

 

Maria Ljungberg1835-1908

Hans Larsson 1830-1906

Anna

 

 

 

 

Johanna

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

Augusta Maria

 

 

 

 

Lars 1837-1926

 

 

 

 

 

Anders 1840-1896

 

 

 

 

 

 Jöns f 1797

 

 

 

 

 

 

Elna Rasmusdotter 1798-1886

1.Hans Andersson 1778-1834

2.Anders Jönsson 1818-?

Anna

 

 

 

 

 

Karna

 

 

 

 

 

Ingar

 

 

 

 

 

Anders

 

 

 

 

 

Hans

 

 

 

 

 

Jöns

 

 

 

 

 

Karna

 

 

 

 

 

Nils Rasmusson 1800-1874

1. Karna Pärsdotter 1794-1854

Inga barnn föddes i första äktenskapet

2. Karna Persdotter 1831-1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Rasmusson 1800-1874

1. Karna Pärsdotter 1794-1854

Inga barnn föddes i första äktenskapet

 

2. Karna Persdotter 1831-1910

Karna Nilsdotter 1855-1946

Johan Johansson Glatz 1877-1917 Kusk

Axel Johan Glatz1878-1935

Artillerist Brandsoldat

Ingrid Persson 1868-1951

 

 

 

 

Clara Nathalia

 

 

 

 

Emmy Adeline Glatz 1881-1962

Per Jeppsson Malmqvist 1878-1930

Per Gunnar Malmqvist 1901-1991 Befraktare

Edit Bernardina Håkansson 1899-1986

 

 

 

Agnes Matilda Elisabet

 

 

 

Ivan Reinhold

 

 

 

Agnes Adelina

 

 

 

Axel Egon Malmqvist 1908-1995 Bokhållare Skeppshandlare

Kjersti Bothilda Ingeberg Hempel 1922-1994

Bengt Olof Malmqvist f 1940

Britt Margareta Nordensson f 1946

 

 

Åke Verner

 

 

 

Elsa Gunny

 

 

 

Johan Constantine

 

 

 

 

Elsa

 

 

.................................

 

Elsa

 

 

 

 

Hilma Justina

 

 

 

 

Karin Nancy

 

 

 

 

Elna Nilsdotter 1857-1937

Ola Jönsson 1856

Karin

 

 

 

 

Selma

 

 

 

 

Nils

 

 

 

 

Erik

 

 

 

 

Kjersti

 

 

 

 

 

Per

 

 

 

 

 

Boel Rasmusdotter

1802-1839 krympling

 

 

 

 

 

 

Lars f 1803 d 1803

 

 

 

 

 

 

Lars 1804-1831

 

 

 

 

 

 

Karna f 1807

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

2.Lisebeth Persdotter, 1877-1838

Dotter till Petter Grönwall och därmed barnbarn till ladufogden Johan Olsson Grönwall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

2.Lisebeth Persdotter, 1877-1838

Dotter till Petter Grönwall och därmed barnbarn till ladufogden Johan Olsson Grönwall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

2.Lisebeth Persdotter, 1877-1838

Dotter till Petter Grönwall och därmed barnbarn till ladufogden Johan Olsson Grönwall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Larsson 1768-1846

 

2.Lisebeth Persdotter, 1877-1838

Dotter till Petter Grönwall och därmed barnbarn till ladufogden Johan Olsson Grönwall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1816-1819

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson1821-1909

1.Karna Nilsdotter 1820-1860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson1821-1909

1.Karna Nilsdotter 1820-1860

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson1821-1909

1.Karna Nilsdotter 1820-1860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Foukt (Vougt)

1.Anna Persdotter

(2.Anna Malmqvist)

 

 

För studium av Foukts

följande släktled hänvisas

till boken

Släkten från Hindstorp

i Börringe socken *

av Anita Nilsson, Klagshamn

BengtaFoukt 1871-1948

Jöns Olsson 1873-?

, bb * .....

 

 

 

Per Foukt  1872-1948

Elna Persson 1869-1955

, bb, bbb...*

 

 

 

Petter Ernst 1876-1914

Anna Amalia Andersson 1883-1959

, bb, bbb....*

 

 

 

Karolina Foukt 1878- 1918

Olof Olanders 1878-1967

, bb, bbb.....*

 

 

 

Hilbert Foukt 1880-1962

Elina Hansdotter  1882-1957

 


 

 

 

 

Elida f 1882-1974

Lars Andersson 1862-1928

 

 

 

 

Magnus 1884-1974

Ada

 

 

 

 

Anna Mathilda  1886-1982 Jörgensen

 

 

 

 

Anders (dog efter några veckor 1887)

 

 

 

 

Anders August 1889-1973

Emma Alfrida Nilsson 1890-1990

 

 

 

 

Ida Sofia f 1891

 

 

 

 

Johanna Maria f 1894

 

 

 

 

Nils Foukt  2.Anna Malmqvist

Martin Oskar 1897-1977 Anna Maria Engström

 

 

 

 

Karl Johan Arvid 1898-1991 Hilma Elvira Jönsson

 

 

 

 

Svante Julius 1900-1979 Nancy Viktoria Neman

 

 

 

 

Lisebeth (dog under födelseåret 1847)

 

 

 

 

 

Rasmus Feuk Ättlingar till Rasmus Feuk

1.Johanna Persdotter

2.Cecilia Andersdotter

3.Johanna Nilsdotter

4.Elina Sonesdotter

5 Jenny Bernhardina Hedenkrona

Olof Rasmusson 1875-1944

Bothilda Lundh

Folke Rasmusson m fl

Se särskild tabell!

Ättlingar till Rasmus Feuk

Rolf Rasmusson m fl

Se särskild tabell!

 

 

Erik Alfred 1880-

Se Tabell

 

 

 

dödfött gossebarn 1888

 

 

 

 

Nils Samuel 1890

Se Tabell  nedre delen

 

 

 

Johanna Elisa (1851 06 24-1936)

gift 1878-07-12

Nils Magnus Persson Grip

född 1854-11-17

Hilda Grip 1879-1958

Jöns Ohlsson 1876-1950

 

 

 

 

Karolina Grip 1882-1968

 

 

 

 

Lars Persson f 1853-08-27  Banvakt

1.Cecilia Andersdotter

Alla barnen är födda i första äktenskapet

2.Jenny Persson

Johan Alfred Persson Lindell 1876-1975 änkling 1961

 

 

 

 

Matilda Carolina

 

 

 

 

Emma Augusta

 

 

 

 

Emil Emanuel Larsson 1887-1964

Boktryckare och pappershandlare

 

 

 

 

Elna Persdotter 1856 gift 1900

Jöns Andersson Greko 1957

Axel

 

 

 

 

Teodor

 

 

 

 

Nils Peter

 

 

 

 

Hanna Karolina

 

 

 

 

Johan Emil

 

 

 

 

Alfred

 

 

 

 

Emma

 

 

 

 

Karl Aron

 

 

 

 

Jöns Edvard

 

Anna Matilda

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson1821-1909

2.Anna Persdotter 1833-1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson1821-1909

2.Anna Persdotter 1833-1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rasmusson 1821-1909

2.Anna Persdotter 1833-1914

Carolina (dog efter ca 10 dagar 1864)

 

 

 

 

 

 Nils Petter(21/2 1865 – 19/2 1879)

 

 

 

 

 

Anna Carolina (23/5 1869 – 9/1 1870)

 

 

 

 

 

Anna Augusta f 1/8 1872-1932 gift 1897

Johan Peter Göransson 1875-1938

Arrendator på Hindstorp

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Augusta f 1/8 1872-1932 gift 1897

Johan Peter Göransson 1875-1938

Arrendator på Hindstorp

Nils Edvind Johansson 1896-1935 ogift Winnipeg Canada

Sonja Johansson 1922.12.07

 

 

 

Otto Irenes 1898-1981

Agda Margareta Persson 1897-1974

 

 

 

 

Anna Johansson 1900-1988

Nils Mårtensson 1899-1984

Gunnel Nilsson 1935

Sone Nilsson 1933 lantbrukare

Hyltarps Nygård

Gertrud 1964

 

 

Staffan 1966

 

 

Göran 1971

 

 

Anita Nilsson 1937

Alf Wallin 1937

Åsa Wallin 1962

 

 

Jan Wallin 1965

 

 

Margaret 1941-1946

 

 

 

Ingemar 1942

Ulla-Britt Andersson 1945

Anna Nilsson 1976

 

 

Per Åke Johansson 1904-1997 Hade kvar Hindstorp till slutet av 50-talet, men flyttade sedan till Ystad

Elsa Jacobsson f 1916

Göran Johansson 1946.02. 17

Maria Papusoi f 1954.03.12

Magnus 1971

 

 

Caroline 1974

 

 

Viktoria 1981

 

 

Birger Johansson Boirup 1906-1994 lärare i Halland

Elsa Jönsson 1910-1985

Rickhard 1933

Britt Olsson 1937

Cecilia 1964

 

 

Terese 1968

 

 

Börje1935

 

 

 

Berit 1937

Tage Ottosson 1932

Peter 1963

 

 

Malin 1969

 

 

Martin 1972

 

 

Agneta 1954

Tore Hansson 1950

Magnus 1975

 

 

Jonny 1980

 

 

Christina 1983

 

 

Signe Lovisa 1908-1996

Arvid Larsson 1908-1988

Lars Göran Larsson 1939

Kerstin Andersson 1940

Lars-Erik Larsson 1964

 

 

Marie Larsson 1968

 

 

Sten Eskil Johansson

 

 

 

Karin Elisabeth Larsson 1948

Leif Månsson 1949

Cariline 1976

 

 

Henrik 1978

 

 

Emmy Charlotta Johansson 1911

Per Gunnar Pålsson 1906-1981

Lennart Pålsson 1941-1989

Yvonne Cederfelt 1949

Andreas Pålsson 1975

 

 

Torsten Pålsson f 1943

Christel Specka f 1942

Jonas Pålsson 1972

 

 

Gerda

 

 

 

 

Matilda Carolina 1877-1967

Nils Persson f 1862

 

 

 

 

 

Per Larsson 1770-1858 Åbo på Rockarp

Karna Nilsdotter1767-1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Larsson 1770-1858 Åbo på Rockarp

Karna Nilsdotter1767-1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Larsson 1770-1858 Åbo på Rockarp

Karna Nilsdotter1767-1842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Larsson 1770-1858 Åbo på Rockarp

Karna Nilsdotter1767-1842

Nils Persson 1796-1864

1.Boel Persdotter 1796-1839

Jöns

 

 

 

 

 

Nils

 

 

 

 

 

Per

 

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

Mårten

 

 

 

 

 

Nils Persson 1796-1864

2.Benghta Andersdotter 1820-1843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Persson 1796-1864

2.Benghta Andersdotter 1820-1843

Boel Nilsdotter 1841-1844

Lars Olsson f 1831  Trädgårdsmästare

Maria Benedikta 1859

 

 

 

 

Anna

 

 

 

 

Olof Gerhard

 

 

 

 

Nils Richard

 

 

 

 

Elise

 

 

 

 

Ulrika

 

 

 

 

Johan Sigvard

 

 

 

 

Alfred

 

 

 

 

Sofia

 

 

 

 

Lars Nilsson 1842-1923

Martha Johanna Christina Ros 1849-1935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Nilsson 1842-1923

Martha Johanna Christina Ros 1849-1935

 

Bothelda Mathilda Christina Nelson 1875 -1899 gift 1890

Axel Johnsson  f 1870

 

 

 

 

Anna (Annie) Josephine Nelson 1879-1935 gift 1838

Rudolf Carl Johan Kenning 1873-1943 Bilhandlare

 

 

 

 

John Martin Nelson 1883-1921

Lydia Adina Pira 1884-1966

 

 

 

 

Ida Kathrina Nelson 1886-1964

Oscar Anders Reidland 1883-1940

 

 

 

 

Maria (Mary) Nelson 1888-1979

Theodore Leroy Anderson 1883-1940

Leroy Lawrence Anderson 1907-1988

Hariett Idell Galbreath 1910-1996

Larry Alan Anderson 1937

 

 

Terry William Anderson 1937

 

 

Gwendolyn Idell Anderson 1940 gift 1970

Michel "Mike" Sharoff

 

 

Madeleine Esther Anderson

 

 

 

Alice Vivian Anderson

 

 

 

Oscar Joel Nelson  1890-1957

Florence Victoria Hines 1893-1980

 

 

 

 

Emil Arthur Nelson 1892-1976

Elin Swanson 1910-1969

 

 

 

 

Nils 1844-1844

 

 

 

 

 

Hanna Persdotter 1798-1870

Göran Nilsson 1788-1863

Lisbeth Göransdotter 1827

Anders Andersson 1832 Hamnarbetare

boor i Malmö 1871

Jöns Andersson Borgström 1858

Maria Christina Nilsson 1861

Hildur Charlotta Jönsson 1882-1972änka 1956

 

 

 

Gunilla

 

 

 

 

 

Nils Göransson 1831

Carolina Samuelsdotter 1836

Edla Elisabeth Nilsdotter 1881

 

 

 

 

Karna  Göransdotter 1834-1899

Mårten Hansson 1838-1912

Nils Mårtensson

 

 

 

 

Magnus Mårtensson Sjöholm 1866-1936 Tunnbindare i Uppsala

Johanna Wilhelmina Blad 1857-1936

Magnus Rickard Julius Sjöholm  1890

 

 

 

Jöns Mårtensson Krantz

 

 

 

 

Hans Mårtensson Rosen

 

 

 

 

Kristina Mårtensdotter

 

 

 

 

Per Göransson 1838

1. Hilda Emilia Persdotter 1879

2. Kerstin Pålsson 1857

 

 

 

 

 

Jöns

 

 

 

 

 

Jöns Persson 1801-1858

Kerstina Trulsdotter 1808-1880

Jöns Jönsson  1832

flyttade till Danmark 1864

Maria Larsdotter 1844

 

 

 

 

 

Nils Jönsson 1834-1840

 

 

 

 

 

Boel Jönsdootter 1836-1844

 

 

 

 

 

Hans Jönsson 1837-1839

 

 

 

 

 

Maria Jönsdotter 1840

Anders Jeppsson1847

Hjalmar August

 

 

 

 

Gustav Anton

 

 

 

 

Karna Jönsdotter 1842

Jöns Larsson 1872

Ingrid Andersson 1863-1953

Maurits Arvid Jönsson 1898 gift 1921

Ebba Charlotta Andersson 1899

Folke Rudolf Jönsson 1921-1999

Gerd

 

 

Margit Jönsson

Karl-Erik Lundgren

 

 

Karl Ludvig

 

 

 

Nils Jönsson  1844-1844

 

 

 

 

 

Boel Jönsdotter 1846-1874

 

 

 

 

 

Mårten Jönsson 1849-1933

 

 

 

 

 

Jöns Larsson 1771-1846 Övertog Hästhagehuset men bodde på Hasslegrunden från 1820

Wahlborg Nilsdotter 1782-1858

Elna Jönsdotter

 

 

 

 

 

 

Margareta Jönsdotter 1810-1817

 

 

 

 

 

 

Lars Jönsson 1813-1896

Elna Jönsdotter 1820-1904

Anna 1846-1852

 

 

 

 

 

Jöns 1849-1852

 

 

 

 

 

Jöns Larsson 1853-1944 gift 1881 Hasslegrunden

Maria Persdotter 1860-1920

Lars

 

 

 

 

Anna

 

 

 

 

Per Jönsson 1885-1952

Alma Olsson 1893-1981

Algot Jönsson Lindegrund 1926

Ingeborg Greta f 1926

Ann Lindegrund f 1956

 

 

Margit Jönsson 1930

 

 

 

Johanna

 

 

 

 

Johan

 

 

 

 

Mathilda Jönsson 1891-1956

Per Emil Olsson 1889-1956

Tage Herbert Olsson 1927

Elsa Barbro Olsson 1928

 

Jan Anders Olsson 1959

 

 

Mats Åke Olsson 1962

 

Elin

 

 

 

 

Jöns Jönsson 1898-1977

Ingeborg Rasmusson 1909-1995

Astrid 1932

 

 

 

Lars 1936

 

Gunnel

 

Johan Larsson 1859-1859

 

 

 

 

 

Johannes Larsson 1863-1884

 

 

 

 

 

Karna Jönsdotter 1816-189?

Jöns Jeppsson 1816-1896

 

 

 

 

 

 

Margareta Jönsdotter 1818-1824

 

 

 

 

 

 

Marna Jönsdotter 1821-189? Söderhuset

Hans Magnusson 1835-189?

Jöns Hansson 1860 Söderhuset Genarp

Anna Persson 1864

 

 

 

 

 

Nils Jönsson 1824-1825

 

 

 

 

 

 

Hans Jönsson 1824

Gift 1868

Hanna Bengtsdotter 1835

Jöns

 

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

Maria

 

 

 

 

 

Boel Larsdotter 1774-1843 begravd i Veberöd

Ola Hansson 1774-1851

Hans 1798-1977

 

 

 

 

 

 

Maria 1801-1832

 

 

 

 

 

 

Elna

 

 

 

 

 

 

Jöns

 

 

 

 

 

 

Lars

 

 

 

 

 

 

Johan Olsson 1810-1852

Mätta Christoffersdotter 1807-?

Anders

 

 

 

 

 

Anna

 

 

 

Ellna

 

 

 

Christoffer

 

 

 

Pål Johansson 1841-1912

Maria Esbjörnsdotter

Högstedt 1838-1911

Elna

 

 

Johan Paulsson 1866-1948

Hanna Åkesson 1869-?

Gerda Alfrida

 

KarlJohan Henry

 

KarlJohan Herman

 

Oscar Helgo

 

Ester Maria

 

Ester Maria

 

Thure Edvind 1901-1965

Clara Elvira Dahl 1905-?

 

Edith Hillevi

 

Anna

 

 

Hans

 

 

Johanna

 

 

Olof

 

 

Emma

 

 

Emma Paulina

 

 

Hans

 

 

 

Jöns

 

 

 

Boel

 

 

 

Anders

 

 

 

 

 

 

Kjerstina Olsdotter

1814-1885

Nils Jönsson 1811-?

Karna 1839-1845

 

 

 

 

 

Jöns 1841

 

Anders 1844

 

Karna 1846

 

Ola 1850

 

Nils

 

 

 

 

 

 

Elna Larsdotter

1776-1833bodde i julbeckshusen 1813-1833

Carl Christensson 1775-18??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Larsdotter

1776-1833bodde i julbeckshusen 1813-1833

Carl Christensson 1775-18??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Larsdotter

1776-1833bodde i julbeckshusen 1813-1833

Carl Christensson 1775-18??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Larsdotter

1776-1833bodde i julbeckshusen 1813-1833

Carl Christensson 1775-18??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Larsdotter

1776-1833bodde i julbeckshusen 1813-1833

Carl Christensson 1775-18??

Christen Carlsson1808

 

 

 

 

 

 

Elna Carlsdotter 1811-1883

1.Christen Nilsson 1794-1844

 

Nils Christensson 1833

Johanna Nilsdotter 1836-1876

Gärdslöv

Christen

 

 

 

 

Maria

 

 

 

 

Nils

 

 

 

 

Anders

 

 

 

 

Elna Nilsdotter1870-1953

Hansson

 

 

 

 

Karna Nilsson 1873-1963

August Selmer 1976-1961

Nils Hugo

 

 

 

John Algot

 

Olga Johanna

 

Boel 1836-1889

Bengta 1858-1884

 

 

 

 

Gertrud 1838

 

 

 

 

 

Elna 1841

 

 

 

 

 

Karna 1844-1876

Ola Persson Kleen 1838

Olof 1867

Maria Nilsdotter 1873

Oscar Berndt Edvind 1875-1898

Ida Karolina Olsson 1895-1977

 

 

 

Bror Arthur Helmunt

 

Carl 1869

 

 

Jöns 1872

 

 

Magnus Olsson 1874-1912

Karna Magnusson 1873-1963

Clara Benedikta Olsson 1894-1967 gift 1915

Nilsson

 

Betty 1876

 

 

Elna Carlsdotter 1811-1883

2.JönsChristensson 1821-1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elna Carlsdotter 1811-1883

2.JönsChristensson 1821-1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elna Carlsdotter 1811-1883

2.JönsChristensson 1821-1894

Christen Jönsson 1847

Elna Andersdotter 1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christen Jönsson 1847

Elna Andersdotter 1852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christen Jönsson 1847

Elna Andersdotter 1852

Jöns Kristensson 1876-1973

1.Emma Johannesdotter 1881-1958

2. ?

Helga Olivia Kristensson 1901-1994

Karl August Edvard Andersson 1906-1987

 

 

 

 

Elin Beata Jönsson 1903-1992

Anton Nilsson 1901-1988

 

Karl Hugo

 

Kristen

 

 

 

Henning George 1910-1981

Anna Greta Kristensson 1917

Greta Henny Hildegard 1937

Torsten Ingvar Nordström 1937

Lars Robert 1965

 

Ingela Susanne 1969

 

Sven Gösta Henry 1939

Kerstin Margarete 1942

Sven Olof Henning

 

Claes Göran Stefan

 

Lars Ronnie Jöns

 

Ehtel Gunvor Signhild 1942

Arne Rutger Hall 1936

Bengt Anders

 

Kent Magnus

 

Lars Arne

 

Gunnel Ann-christine

 

 

Edvin Richard Kristensson 1913-1983

Betty Aino Valborg 1919-2003

Bertil Kristensson 1939

Inga Kerstin 1942

James Peter Michael

 

Annika Eva Susanne

 

Gert Tommy Krister

 

 

Lena

 

 

Birgitta Ann-Christine

 

 

Karin Liselotte

 

Carina Åse Helene

 

Nils Malte Kristensson 1915-1993

Svea Karin 1919

 

 

 

Bror Johan Kristensson 1918-1987

Signe Hanna Elisabeth 1925

Monika Lisbeth

 

Ulf Göran Krister

 

Knut Erik Kristensson 1921

Brita Gunhild 1924-2003

Britt AnnCristin 1950

 

 

KarlGustav 1955

 

Bengt Roland 1956

 

Folke Birger

 

 

Elsa Ingeborg f

NilsErikBertilGeorg Andersson 1933

KentErikMalte 1956

 

LenaAnnChristine 1960

 

Karl

 

 

 

Anders Kristensson 1897-1960

Elida Karlsson 1883-1970

 

 

Lars Lars Kristensson Eklund 1882-1959

Bengta Eklund 1877-1978

 

 

 

Maria

 

 

Kristina

 

Johanna

 

Carl Jönsson 1850-1852

 

 

 

 

 

Carl Jönsson 1852

Maria Nilsdotter 1853

Nils Alfred

 

 

 

 

Olof Herman

 

August Edvard

 

Axel Emil

 

Emma Augusta 1891-1922

Nils Nestor Pettersson 1893-1977

 

 

 

Anna Bernhardina 1896-1986

Edvard Olsson 1893-1969

 

Lars Carlsson 1814

1.Ingeborg Jeppsdotter 1823-1859

2.gift 1866 Karna Jönsdotter 183K9

Karl Larsson 1846

Kersti Jönsdotter 1849

 

 

 

 

 

 

Elna

 

Karna Larsdotter 1850

Lars Jönsson 1856

 

Amma

 

 

Kersti Larsdotter 1853

Lars Olsson 1854

Elin Kristina Olsson 1889

 

Ingri Larsdotter 1856

Jöns Persson Gullander 1863-1895

Ida Ingeborg

 

Ernst Albin

 

Christina

 

 

August Erhart Larsson Swanström 1863-1950

Anna Emmeretta Hill

1874-1960

 

Floyd

 

Emma Clara

 

Jenny Marie

 

Carl August

 

Harald Laverne

 

George Magnes

 

Susie Anna

 

Alvin James Swanström 1911-1971

Florence May Lewis 1904

 

 

Vera Loretta

 

Willis Edgar

 

Angnes Helen

 

Jöns

 

 

Anders Larsson 1869-1941 gift 1914

Nellie Loozekoot 1887- 1964

Carry Northrup

 

Jenny Northrup

 

Marie Larsdotter 1872-1945

Magnus Alfred Möller 1868-1954

Gusta

 

Gurli

 

Torsten

 

Falke

 

Sven

 

Hanna 1784

 

 

 

 

 

 

 

Pähr Rasmusson....... 1741-1755 "dödde av stygn"

 ........................

..........................

 

...............................

...................................